شرکت بادران ایساتیس به عنوان یک شرکت شناخته شده در زمینه تولید پارچه های با قابلیت ضد یووی برای مصارف کشاورزی میباشد.این پارچه دارای خاصیت های تثبیت کننده / جذب کننده UV در آن است که در برابر اشعه های خورشیدی محافطت میکند. این پارچه اساسا یک محیط بی نظیر ایجاد تهویه یکنواخت را بوجود می آورد که باعث  رشد و توسعه زودهنگام محصول، بوته و درخت و غیره می گرد که این خود باعث بهبود در عمکرد و کیفیت محصول میباشد.
پارچه  های شرکت بادران ایساتیس  از گیاهان تا سرمای 5 درجه سانتیگراد محافظت کرده و با خفظ رطوبت مانع از یخ زدگی گیاه میشود.همچنین خطرات ناشی از گرد و خاک، باران سنگین و طوفان را به حداقل می رساند.
این پارچه گیاه را از گرما تا 55 درجه سانتیگراد محافظت می کند و همچنین از حمله پرنده، حشرات و سایر ویروس های مضر حفاظت می کند

ویژگی ها:
  • ایجاد محیط آب و هوایی مناسب برای رشد و توسعه گیاهان
  • رشد سرع بذر
  • حفاظت از گیاهان در برابر حشرات و پرندگان
  • محافظت از تگرگ، یخ، و نفوذ سنگین باد
  • اثر تقویت بیشتر به سطح خاک
  • جلوگیری از خرابی ریشه بخاطر تهویه هوایی
  • کاهش نیاز به اسفاده از مواد شیمیایی برای نگهداری گیاهان
  • مورد استفاده برای تولید درفصل غیر اصلی گیاه
  • نفوذ پذیری بهتر هوا / آب و گاز
  • ایجاد اثر گلخانه ای محلی
Menu